Quạt hướng trục chống nổ D2G4-QHT 700

19,800,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%

Thông số kỹ thuật: