Quạt hướng trục phòng nổ SBF5-4

8,560,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%

Thông số kỹ thuật quạt hướng trục phòng nổ SBF5-4: