Quạt hướng trục phòng nổ SBF7-4

14,150,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%

Thông số kỹ thuật quạt hướng trục phòng nổ SBF7-4: