Quạt hướng trục phòng nổ EG3-QHT 700

11,650,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%

Thông số kỹ thuật: