Quạt hướng trục phòng nổ SBF3-4

5,300,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%

Thông số kỹ thuật quạt hướng trục phòng nổ SBF3-4: