Quạt hướng trục chống nổ D2G4-QHT 800

22,900,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%

Thông số kỹ thuật: