Quạt hướng trục phòng nổ SBF4-4

8,690,000  7,650,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%

Thông số kỹ thuật quạt hướng trục phòng nổ SBF4-4: