Quạt hướng trục phòng nổ SBF6-4

11,200,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%

Thông số kỹ thuật quạt hướng trục phòng nổ SBF6-4: