Quạt thông gió vuông deton motor-FDV40-4T

1,195,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%

Thông số kỹ thuật:
Model: FDV40-4T
Sải cánh(cm): 40
Công suất: 105W
Tốc độ(rmp): 1400
Lượng gió: 2880m3/min