Quạt thông gió tròn motor thường TAG30-4T

810,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%

Thông số kỹ thuật.
Model: TAG30-4T
Sải cánh(cm): 30
Công suất: 55W
Tốc độ(rmp): 1400
Lượng gió: 1051m3/min