Quạt ly tâm trung áp – QLT4P

5,440,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%

Quat ly tam trung ap 1