Quạt ly tâm gián tiếp – QLGT

7,160,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%

Quat ly tam gian tiep 1