Quạt hướng trục phòng nổ EG3-QHT 400

6,015,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%

Thông số kỹ thuật: