Quạt hướng trục chống nổ D2G4-QHT 600

Thông số kỹ thuật: