Quạt hướng trục chống cháy nổ D2G4-QHT 400

13,500,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%

Thông số kỹ thuật: